Okul Öncesi Etkinlikleri

Zeka Geliştirme Teknikleri ve Zeka Türleri

0

Zeka zihnin yeni bilgiler öğrenebilme yeteneği, olayları kayıt etme ve değerlendirme sürecine verilen addır. İnsanlar zekâ faktörü sayesinde öğrenme sağlar, uygular, uygun yöntemler bulur ve uyum sağlar. Zeka türleri olarak 8 farklı zeka çeşidi vardır. Ayrıca dokuzuncu olduğu düşünülen ‘’felsefi zeka’’ hakkında da araştırmalar yapılmaktadır. Bu yazımızda zeka geliştirme teknikleri ve zeka türleri hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

zeka geliştirme teknikleri ve zeka türleri

Zekayı Belirleyen Faktörler Nelerdir?

 1. Kalıtım

Zekanın temelinde doğuştan gelen kalıtsal etmenler yer almaktadır. Zeka büyük bir oranda insanın oluşmasına etki eden genlerle aktarılan kalıtımın etkisiyle şekillenmektedir. Yapılan birçok araştırmaya göre çocuğun zekasının anne-baba zekası arasında yüksek düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Çocuğun zekâ gücü anne babasının zeka ortalamasının biraz altında ya da üstünde olabileceğide belirtilmektedir.

 1. Doğum ve öncesi

Çocuğun doğum öncesi uygun beslenmesi, oksijen alımının ve beyin kanlanma durumunun olağan seyrinde gitmesi gerekir. Örneğin; doğum sırasında çocuğun uzun bir süre oksijensiz kalması çocuğun beyninde hasar bırakabilmekte ve zekasını olumsuz etkilemektedir. Annenin gebelik süresi içerisindeki beslenme şekli de çocuğun zekâ gelişimini etkilemektedir.

 1. Çevre

Zekanın %75’i ilk dört yılda oluşmaktadır. 20 yaşına kadar da gelişimini devam ettirir. Çevrenin zekâya olan etkisinin hangi düzeyde olduğu saptanamamıştır. Ancak çocuğun anne-babasının eğitim düzeyi çocuğunun gelişimine etki edebilmektedir. Anne babanın çocuğunun zekâsını uyarıcı çevresel etmenler sağlayarak geliştirebileceği gibi bunun tersi bir durumda olabilmektedir.

Zeka Geliştirme Teknikleri ve 8 Farklı Zeka Türü

Biyolojik olarak vücudun ihtiyacı olan besin ve egzersizler yalnızca kas gelişimini değil ayı zamanda zeka gelişimini de etkilemektedir. Zekanın gelişmesine etki eden etmenler arasında doğru beslenme, fiziksel egzersizler ve sıvı tüketiminin yeterli seviyede olması vardır. Kısaca zekâ, yalnızca zekâ geliştirme egzersizleri sayesinde gelişen bir durum değildir.

 1. Sözel, Dilsel Zeka Geliştirme Teknikleri

zeka geliştirme teknikleri ve zeka türleri

Sözel zekânın geliştirilmesi için en iyi seçenek yazmak ve bulmaca çözmektir. Günlük tutan, çok kitap okuyan ve okuduğu kelimeleri aklında resmedebilen kişilerin sözel zekâsı ön plandadır. Sözel dilsel zekâ, zannedilenin aksine çok konuşma ile değil aksine daha çok dinleme, okuma ve bulmaca vb. egzersizlerin uygulanmasıyla gelişmektedir.

 1. Görsel Zeka Geliştirme Teknikleri

zeka geliştirme teknikleri ve zeka türleri

Soyut kavramların zihinde boyutlandırma, olayların resmedilmesi ya da nesneleri birleştirip kompozisyon çıkarma yeteneği görsel zeka olarak adlandırılmaktadır.

Görsel Zekayı Geliştirmek

 • Gezip görülen yerleri aklında tutabilme, hatırlamaya çalışmak
 • Detaylar üzerinde durup, odaklanmak
 • Renklere ve tonlara odaklanma, ayrıştırma

Ayrıca;

 • Görseller üzerinde çalışmak (Fotoğrafçılık, grafik tasarım)
 • 3D video oyunları oynamak
 • Resim çizmek
 1. Sayısal Zeka Geliştirme Teknikleri 

zeka geliştirme teknikleri ve zeka türleri

Sayısal zeka, matematiksel işlemlerin kolayca çözülmesi ya da formüllerin akılda tutulmasını sağlayan beyin fonksiyonudur. Ayrıca sayısal zekası çok yüksek seviyede olan kişiler mantık gerektiren işlerde daha da başarılı olmaktadır. Farklı algoritmaları yorumlama ya da algoritma kurma konularında üstün bir beceriye sahiptirler.

Sayısal Zekayı Geliştiren Etmenler

 • Satranç oynamak
 • Sayısal bulmacalar çözmek
 • Zeka bulmacaları
 1. Sosyal Zeka Geliştirme Teknikleri

Sosyal zekası yüksek olan kişiler diğer insanlarla güçlü ve etkili ilişkiler kurabilir. Ayrıca sosyal zekası yüksek, gelişmiş sosyal zekaya sahip insanlar toplulukları yönetebilme, anlama ve eğitme konusunda yetenekli kişilerdir.

Sosyal Zekayı Geliştirebilme Yolları Nelerdir?

Sosyal zekanın geliştirilmesi kişinin empati yeteneğinin geliştirilmesiyle ilgilidir. İnsanlarla iletişim kurmak, insanların ruh hallerini anlamaya çalışmak, empati kurmak sosyal zekanın gelişmesini sağlayan etmenler arasındadır.

 1. Bedensel Zeka Geliştirme Teknikleri

Bedensel-kinestetik zeka vücudun fiziksel yönlerini problem çözmede en etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğiyle ilgilidir.

Bedensel-kinestetik Zeka Nasıl Gelişir?

Spor yapmak bedensel-kinestetik zeka gelişimine etki eder. Ayrıca diksiyon ve beden dili eğitimi almak, yüz kaslarını kontrol etmek, dans vb. sanatlarla ilgilenmek bedensel zekanın geliştirilmesi için fayda sağlar.

 1. Ritmik Zeka Geliştirme Teknikleri

Ritmik zeka müziksel zeka olarak da bilinir. Bu zekaya sahip insanlar müzik ve ritimlere karşı daha duyarlıdır. Müzik kulakları gelişmiş olan bu insanlar bir şarkının ritmi, melodi ve iniş çıkışlarını çok net ayrıştırabilir. Şarkıların içerisindeki enstrümanların sesleri fark etme konusunda çok başarılıdırlar.

Ritmik zekayı geliştirmek için yapabilecekleriniz arasında enstrüman çalmak, müzik dinlemek, ritim tutmak vb. birçok aktivite bulunmaktadır.

Natüralist(Doğacı) Zeka Geliştirme Teknikleri

Natüralist zekaya sahip kişiler bitkilere, hayvanlara ve doğaya hayranlıklarıyla bilinir. Belgesel izlemek, doğa olaylarını yorumlamak, gözlemlemek doğacı zekayı geliştirme yolları arasındadır.

 1. İçsel Zeka (Öze Dönük) Geliştirme Teknikleri

İçsel zeka, kişinin kendini tanıması kendisindeki olumlu ve olumsuz yönlerin farkında olması, neler yapabileceğinin ve kendi potansiyelini objektif değerlendirebilme yeteneği ile ilgilidir. Sessiz ya da utangaç olduğu düşünülen insanlarda içsel zekasının gelişmiş olması sebebiyle etrafınca pasif zannedilebilmektedir.

Kendiniz hakkında dinledikleriniz ile bildiklerinizin yanı sıra kendiniz hakkında düşüncelerinizden ayrı düştüğü durumlar farkındalığınızı arttıracak, düşünmenizi geliştirecektir. Ayrıca çeşitli kişilik anketleri yapıp sonuçlarına bakarak içsel zekanızı geliştirebilmek için yapmanız gerekenler hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

 Zeka Geliştirici Oyunlar adlı yazımızı görüntülemek için tıkla.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.